Summarize

Dzīvē nav garantiju, vien izsolēs (ENG)

Daudzi mākslas tirgus profesionāļi satraucas par, vai vismaz ir piesardzīgi attiecībā uz izsoļu garantiju augošu popularitāti. Kas ir garantijas, kas tiek sniegtas izsolē, kā tās atšķiras no neatsaucama solījuma vai rezerves cenas un kurš vinnē no garantiju sniegtām iespējām - uz šiem jautājumiem ir sniegtas atbildes zemāk. Vairāk

Daniel Scheiblich Rodrigues par kultūras mantojuma aizsardzību Brazīlijā (ENG)

Brazīlija ir valsts ar vecu un aizraujošu vēsturi. Kaut arī daži tās likumi, kas saistīti ar uz kultūras mantojumu attiecināmo profesiju reglamentāciju ir tapuši pavisam nesen, 2018.gadā, ieskatīties Brazīlijas noteikumos un to struktūrā ir ļoti izglītojoši. ArtLaw.club par šiem jautājumiem ir parunājis ar Daniel Scheiblich Rodrigues, Sanpaulu Valsts valdības Pāsvaldības Lietu Departamenta konsultantu, bijušo Kultūras Lietu Departamenta galveno darbinieku un bijušo Nodokļu Stimulējošās Kultūras Programmas vadītāju* Vairāk

Mākslas vērtības noslepumaina pasaule (ENG)

Mēs dzirdam par cenu rekordiem gandrīz pēc katras izsoles. Kamēr lielākie izsoļu nami uzstāda rekordus miljonos, mazāk aktīvie tirgi, tādi kā Latvijas, operē ar desmitiem tūkstošu. Tā vai citādi, bet rekordi ir visur! Kas ietekmē cenas kāpumu vai samazinājumu? Kas ir mākslas vērtības "komponenti"?* Vairāk

Džuseppe Kalabī, CBM & Partners vecākais partneris, par Itālijas kultūras mantojuma likumiem un mākslas darbu izvešanas regulējumu (ENG)

Itālijā ir vieni no vecākajiem kultūras mantojuma likumiem pasaulē. "Es neteiktu, ka tie ir jāuzskata par piemēru, jo ir dažas lietas, kas īsti pienācīgi nestrādā, bet tie noteikti var tikt uzskatīti par modeli”, - tā teica Džuseppe Kalabī ArtLaw.club Zemāk ir mūsu interesantas sarunas par Itālijas kultūras mantojuma likumiem un mākslas darbu izvešanas regulējumu ar Džuseppe Kalabī, CBM & Partners vecāko partneri, atreferējums* Vairāk

Kas būtu, ja da Vinči iznīcinātu "Mona Liza"? Mākslas darbu iznīcināšanas tiesiskie un filozofiskie aspekti (ENG)

Vai Jums ir tiesības iznīcināt to, ko Jūs esat radījuši? Vai šī ekstremālākā īpašumtiesiskā rīcība vispār ir attiecināma uz to, kas pieder Jums no radīšanas vai iegādes brīža? Šis raksts ir domāts diskusijai par tēmu. Lūdzu, lasiet par pazīstamākajiem prakses gadījumiem, kas mākslas darbi tika iznīcināti (vai arī glābti pēdējā brīdī) un dalietiet ar savu viedokli par šādas rīcības tiesiskajiem un filozofiskajiem aspektiem* Vairāk

Publiski izstādītu darbu izmantošana

Selfiju uzņemšana kļuvusi par mūsu dzīves neatņemamo sastāvdaļu. Mēs gribam fiksēt momentu un sevi tajā. Jāņem vērā, ka arī selfiju izplātīšanai var būt ierobežojumi, pat tad, ja mēs uzņemam bildi publiskajā vietā, uz ielas, muzejā, parkā. Ko mēs varam darīt, ja mūsu bildē ir kāds ar autortiesībām aizsargāts darbs - piemineklis, ēka, glezna muzejā? Vai drīkstam to augšupielādēt mūsu personiskajā Facebook albumā? Uz šiem jautājumiem atbild Turības universitātes profesore, Dr.iur. Ingrīda Veikša Vairāk

Par mākslas strīdiem ar Massimo Sterpi, juridiskā biroja Gianni, Origoni, Grippo, Capelli & Partners partneri un Mākslas tiesību departamenta vadītāju

Itālijai ir viena no pasaulē piesātinātakām mākslas vēsturēm, stingri kultūras mantojumu sargājošie likumi un īpaši attīstīts mākslas juristu sektors. ArtLaw.club ir gods izrunāt esošo situāciju Itālijas mākslas tirgū, strīdu risināšanas iespējas un jaunu tehnoloģiju ietekmi uz mākslas apgrozību ar Mr.Massimo Sterpi, juridiskā biroja Gianni, Origoni, Grippo, Capelli & Partners partneri un Mākslas tiesību departamenta vadītāju Romā, Itālijā* Vairāk

Neskaidras radošuma robežas: vai autortiesību likumi kādreiz pagūs pielāgoties jaunajai pasaulei, kur mākslīgā intelekta rādīta glezna tiek izsolīta Christie's? (ENG)

Mēs dzīvojam strauju pārmaiņu laikā. Cilvēce ir jau izdomājusi vilcienus bez vadītājiem, virtuālās tastatūras, mākslīgos orgānus, robotus-putekļu sūcējus. Daudzus no šiem jauninājumiem mēs uzskatām par pašsaprotamiem, bet dažus uztveram kā pārsteigumus. Tas, kas mainīja mūsu priekšstatu par mākslu, radošumu, autorību ir mākslīgā intelekta izveidota (uzgleznota?) glezna, kas tika izsolīta Christie's. Šeit ir īss apraksts par to, kā mākslīgais intelekts iesakņojas mākslas tirgū un kādi no tā izriet juridiskie jautājumi* Vairāk

Kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites mazināšana: per aspera ad astra (LV)

Statistiskie dati norāda, ka kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites mazināšana prasa īpašu uzmanību Latvijā. Mūsu valstij ir raksturīgi ikonu un gleznu zādzības, kā arī arheoloģisko artefaktu iegūšana nelikumīgo izrakumu rezultātā. Rakstā ir demonstrētas noziedzīgu nodarījumu pret kultūras priekšmetiem tendences, esošo problēmu iespējamie iemesli, atrunāti būtiskākie tehniskie un sociālie risinājumi kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites mazināšanai. Vairāk

Kultūras objektu repatriācija uz izcelsmes valsti kā starptautiskā paražas tiesība (LV)

Šis ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes bakalaura darbs par kultūras objektu repatriāciju. Darbā ietverta vispārīga informācija par to, kā laika gaitā attīstījies kultūras priekšmeta jēdziens un nozīme starptautiskajā sabiedrībā – no humanitārajām tiesībām līdz cilvēktiesībām un salīdzinoši jaunākai tiesību nozarei – kultūras īpašuma tiesībām. Teorētiskajā daļā ietverts arī kultūras nacionālisma un internacionālisma doktrīnu salīdzinājums, lai noskaidrotu, kura no tām šobrīd prevalē, repatriācijas būtība un atšķirība starp izcelsmes un tirgus valstīm. Praktiskajā daļā, tiesību nozares specifikas dēļ, skatīti dažādi piemēri, kad kultūras priekšmeti repatriēti uz to izcelsmes valstīm dažādos ārpustiesas procesos. Vairāk

Izpausmes brīvības ierobežojumi mākslā: Vācija, ASV un Norvēģija (ENG)

Šis ir ievērības cienīgs studentes pētnieciskais darbs, kas analizē māksliniecisku izpausmi un esošos tās brīvības ierobežojumus salīdzīnot dažādus noteikumus, likumus un tiesu lietas ASV (kā valstī ar lielāko vārda brīvības lietu skaitu tiesās), Norvēģijā (kā valstī, kas atrodas pirmajā vietā preses brīvības indeksā "Reporters without Borders”) un Vācijā (kā ES dalībvalstī, kas tiek uzskatīta par salīdzinoši brīvu vai brīvu)* Vairāk

Kā pareizi izvēlēties iespiedgrafikas darbu (estampu)? (LV)

Iespiedgrafika tradicionāli netiek izdalīta no kopējā mākslas konteksta. Tomēr visai bieži iespiedgrafikas darbi tiek jaukti ar reprodukcijām, jo īpaši tāpēc, ka tās tiek tiražētas vairumā, pie tam mehāniski, pretēji vienam vienīgam darbam, ko veido pats mākslinieks pašrocīgi. Ir tomēr jāatceras, ka iespiedgrafikas darba vērtība un cena dramatiski atšķiras no reprodukcijām, jo pirmais ir mākslas darbs, savukārt otrais ir vienīgi digitāla vai fotomehāniska kopija. Šis raksts piedāvā iepazīties ar iespiedgrafikas īpatnībām, kas palīdzēs pat nepieredzējušam mākslas cienītājam izvēlēties vērtīgu mākslas darbu. Raksts tapis konsultējoties ar Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedras vadītāju, profesoru Guntaru Sietiņu. Vairāk

Māksla un mediācija: vai tā ir debesīs rakstīta savienība?

Ar mākslu saistītajiem strīdiem parasti ir daudz slāņu. Atrisināt tos ar tīri juridisko pieeju ir grūti. Bieži vien, iesaistīti ir arī morālie, kultūras, vēsturiskie, diplomātiskie un garīgie apsvērumi. Šajā nozīmē, mediācija varētu būt optimālā risinājuma atrašanas metode, jo pieļauj ņemt vērā dažādus faktorus un piemērot radošumu attiecībā uz pašu risinājumu. Lūdzu, lasiet mediatores Marija Boicovas-Vīnantsas viedokli par mākslas un mediācijas savienību* Vairāk

Tavs Lotreks vai Lotreka Lotreks? Dažas piezīmes par autentiskumu un atribūciju (ENG)

Atbildei uz jautājumu par darba autentiskumu ir tiešās finansiālās sekas. Mākslas vēsturnieki un eksperti, atributējot mākslas darbu konkrētajam māksliniekam balstās uz zināšanām un pieredzi, tomēr viņu secinājumi tik un tā ir subjektīvi un bieži vien pretrunīgi. Šis raksts īsi apraksta autentifikācijas un atribūcijas jēdzienus un būtību, kā arī pastāsta kāpēc ir svarīgi būt informētam par detaļām, it īpaši ja Jūs esat laimīgais mākslas darba īpašnieks* Vairāk

Tavējais varēja būt tavējais, bet tagad tas ir manējais: apropriācijas mākslinieki un autortiesību pelēkā zona (ENG)

Apropriācijas (jeb piesavināšanās) māksla ir parādījusies vēl 20.gadsimta sākuma, tomēr par tās uzplaukumu tiek uzskatīti 1980-ie un vēlākie gadi, kad mākslinieki sākuši reproducēt pastāvošos darbus kā savus. Apropriācijas māksla ir saistīta ar daudziem juridiskajiem jautājumiem, t.sk. autentiskumu, autorību un oriģinalitāti. Lasiet nedaudz par šiem jautājumiem Marijas Boicovas-Vīnantsas rakstā* Vairāk

Vēsturiskie kuģa vraki - mūsdienu izaicinājumi: zemūdens kultūras mantojuma aizsardzība (ENG)

Šīs Allas Pozdņakovas darbs apraksta tiesiskos jautājumus, kas attiecas uz starptautisko kultūras mantojuma aizsardzību pret darbībām, kas vērstas uz šāda mantojuma izpēti un atgūšanu no jūras dibena, īpaši uz kuģu vrakiem un senlietām, kas uz tiem vrakiem atrodas. Tas pievērš īpašu uzmanību zemūdens kultūras mantojuma aizsardzībai Baltijas un Skandināvijas reģionā, jo abiem ir bagāta jūras vēsture (kā jūras nācijām un piekrasta valstīm) kuru ūdeņos ilgstoši notika aktīva komerciāla un jūras navigācija. Vairāk

Darbi, kuru autortiesību termiņš ir beidzies (ENG)

Autortiesības (autora mantiskās tiesības) ir laikā ierobežotas tiesības. Tam vajadzētu nozīmēt, ka pēc noteiktā laika notecēšanas autora darbu var brīvi izmantot jebkura persona. Vai tā ir absolūta taisnība vai tomēr ir kādi ierobežojumi? Kādi ir necionālie un starptautiskie noteikumi?vai un cik lielā mērā no viena darba iedvesmots jaunradīts darbs ir aizsargājams? Rakstā ir apskatīti šie un saistītie jautājumi* Vairāk

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku apmeklēšanas pieredzi. Turpinot skatīt mūsu platformu, Jūs automātiski pieņemas un piekrītat šai praksei
Piekrītu