Summarize

Eiropas Savienība, kā arī citas starptautiskās organizācijas, ir izstādājusi virkni dokumentu, kas veltīti prettiesisko darbību ar kultūras priekšmetiem novēršanai. Piedāvājam Jums iepazīties ar tiem šeit:

 • Regula EK Nr.116/2009 ievieš vienotu kontroles sistēmu, lai novērstu nelegālu kultūras priekšmetu izvešanu ārpus Savienības ārējām robežām, kas ļauj dalībvalstu, no kurām kultūras preces tiks izvestas uz valsti ārpus ES, kompetentajām (kultūras un muitas) iestādēm ņemt vērā citu dalībvalstu intereses. Tas ir darīts tāpēc, ka, ja šādas kontroles nebūtu, pārbaužu atcelšana uz fiziskām robežām ES ietvaros nozīmētu, ka no dalībvalsts nelikumīgi izvestu nacionālo dārgumu varētu uzrādīt citas dalībvalsts muitas iestādē un viegli izvest uz trešo valsti. Tikai kultūras preces, uz kurām attiecas pilnīga un vienota kontroles sistēma (dokumenti un ekspertīze), var atstāt ES teritoriju un legāli tikt izvestas ārpus ES.

  • Oficiālais teksts: 

Padomes Regula (EK) Nr. 116/2009 ( 2008. gada 18. decembris ) par kultūras priekšmetu izvešanu (Kodificēta versija) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0116

 

 • Direktīva 2014/60/ES papildina šo preventīvo instrumentu, nodrošinot mehānismus un procedūru nacionālo dārgumu atgriešanai, ja tie ir nelikumīgi izvesti no kādas dalībvalsts teritorijas. Lai gan regulas mērķis ir izvairīties no nacionālo dārgumu izvešanas ārpus ES teritorijas bez kontroles, direktīva savukārt nodarbojas ar kārtību šādu dārgumu atgriešanai izcelsmes dalībvalstī, ja tie ir nelikumīgi izvesti no tās.

  • Oficiālais teksts: 

Eiropas Parlaments un Padomes Direktīva 2014/60/ES (2014. gada 15. maijs) par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (pārstrādāta redakcija) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32014L0060 

 

 • Regula (ES) 2019/880 par kultūras priekšmetu ieviešanu un importu tika pieņemta, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienībā var ievest tikai kultūras priekšmetus, kuri likumīgi izvesti no trešām valstīm, kur tie radīti vai atrasti. Nelegālu kultūras priekšmetu imports vai ievešana Savienībā ir aizliegta, un ir noteiktas procedūras kultūras priekšmetu importam Savienībā. Šī jaunā regula paredz ievešanas atļauju (importa licenču) sistēmu, ko dalībvalstu kompetentās iestādes izsniedz attiecībā uz visvairāk apdraudētajiem kultūras priekšmetiem, un importētāju apliecinājumu iesniegšanu muitai par citām, mazāk apdraudētām kultūras priekšmetu kategorijām. Komisija izstrādās centralizētu elektronisku sistēmu informācijas glabāšanai un apmaiņai starp dalībvalstu administrācijām. Tas nozīmē arī iespēju kultūras priekšmetus atgriezt trešajās valstīs, ja tie no turienes tika nelikumīgi eksportēti.

  • Oficiālais teksts: 

Eiropas Parlaments un Padomes regula (ES) 2019/880 (2019. gada 17. aprīlis) par kultūras priekšmetu ievešanu un importu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0880

 

 • Ad Hoc tirdzniecības ierobežojumi: Regulas par Irāku un Sīriju  – Eiropas Savienības Padomes Regula (EK) Nr. 1210/2003 (2003. gada 7. jūlijs) par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un Eiropas Savienības Padome Regula Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā aizliedz kultūras priekšmetu tirdzniecību ar šīm valstīm gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas, ka priekšmeti ir izvesti bez to likumīgā īpašnieka piekrišanas vai ir izvestas, pārkāphot valsts vai starptautiskos tiesību aktus. Šajās regulās nav citu noteikumu attiecībā uz to piemērošanu. 

  • Oficiālie teksti:

Eiropas Savienības Padomes Regula (EK) Nr. 1210/2003 (2003. gada 7. jūlijs) par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un par Regulas (EK) Nr. 2465/96 atcelšanu – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1210 

Eiropas Savienības Padome Regula Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R0036

 

Pašlaik nav paredzēti turpmāki pasākumi stingrākas regulējumam šajā jomā.

ArtLaw.club izsaka visdziļāko atzinību Annai Kostovas-Bourgeix kundzei (Policy Officer, European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Goods in the Single Market and Enforcement, Unit B/1 Free Movement of Goods) par šī materiāla sagatavošanu.

 

(ArtLaw.club tulkojums no angļu valodas)

Komentāri: 6
Abigail Kelly
Jul 23, 2024 21:39
If not for Baba Powers what would my life turn out to be? I want you all to please contact Baba Powers now to get the powerful black mirror from him. I want you all to also BELIEVE AND TRUST HIM because whatever he tells you is the TRUTH and 100% guaranteed. The black mirror makes it happen, attracts abundance. I bought the black mirror from Baba Powers and now, I am super rich and successful with the help of the black mirror. When I first saw the testimonies of Baba Powers of the black mirror, I thought it was a joke but I contacted him to be sure for myself and to my greatest surprise, the black mirror is real. The black mirror is powerful. Check him out on his website to see plenty of amazing testimonies from people about him. These are some of the people that he has helped. Here is his website; Babablackmirrorsofpowers.blogspot.com and here is his email; [email protected] I really can't thank you enough Baba Powers. God bless you, thank you
Abigail Kelly
Jul 23, 2024 13:18
If not for Baba Powers what would my life turn out to be? I want you all to please contact Baba Powers now to get the powerful black mirror from him. I want you all to also BELIEVE AND TRUST HIM because whatever he tells you is the TRUTH and 100% guaranteed. The black mirror makes it happen, attracts abundance. I bought the black mirror from Baba Powers and now, I am super rich and successful with the help of the black mirror. When I first saw the testimonies of Baba Powers of the black mirror, I thought it was a joke but I contacted him to be sure for myself and to my greatest surprise, the black mirror is real. The black mirror is powerful. Check him out on his website to see plenty of amazing testimonies from people about him. These are some of the people that he has helped. Here is his website; Babablackmirrorsofpowers.blogspot.com and here is his email; [email protected] I really can't thank you enough Baba Powers. God bless you, thank you
Abigail Kelly
Jul 23, 2024 13:18
If not for Baba Powers what would my life turn out to be? I want you all to please contact Baba Powers now to get the powerful black mirror from him. I want you all to also BELIEVE AND TRUST HIM because whatever he tells you is the TRUTH and 100% guaranteed. The black mirror makes it happen, attracts abundance. I bought the black mirror from Baba Powers and now, I am super rich and successful with the help of the black mirror. When I first saw the testimonies of Baba Powers of the black mirror, I thought it was a joke but I contacted him to be sure for myself and to my greatest surprise, the black mirror is real. The black mirror is powerful. Check him out on his website to see plenty of amazing testimonies from people about him. These are some of the people that he has helped. Here is his website; Babablackmirrorsofpowers.blogspot.com and here is his email; [email protected] I really can't thank you enough Baba Powers. God bless you, thank you
Abigail Kelly
Jul 23, 2024 13:18
If not for Baba Powers what would my life turn out to be? I want you all to please contact Baba Powers now to get the powerful black mirror from him. I want you all to also BELIEVE AND TRUST HIM because whatever he tells you is the TRUTH and 100% guaranteed. The black mirror makes it happen, attracts abundance. I bought the black mirror from Baba Powers and now, I am super rich and successful with the help of the black mirror. When I first saw the testimonies of Baba Powers of the black mirror, I thought it was a joke but I contacted him to be sure for myself and to my greatest surprise, the black mirror is real. The black mirror is powerful. Check him out on his website to see plenty of amazing testimonies from people about him. These are some of the people that he has helped. Here is his website; Babablackmirrorsofpowers.blogspot.com and here is his email; [email protected] I really can't thank you enough Baba Powers. God bless you, thank you
Abigail Kelly
Jul 23, 2024 13:18
If not for Baba Powers what would my life turn out to be? I want you all to please contact Baba Powers now to get the powerful black mirror from him. I want you all to also BELIEVE AND TRUST HIM because whatever he tells you is the TRUTH and 100% guaranteed. The black mirror makes it happen, attracts abundance. I bought the black mirror from Baba Powers and now, I am super rich and successful with the help of the black mirror. When I first saw the testimonies of Baba Powers of the black mirror, I thought it was a joke but I contacted him to be sure for myself and to my greatest surprise, the black mirror is real. The black mirror is powerful. Check him out on his website to see plenty of amazing testimonies from people about him. These are some of the people that he has helped. Here is his website; Babablackmirrorsofpowers.blogspot.com and here is his email; [email protected] I really can't thank you enough Baba Powers. God bless you, thank you
jeff barron
Jun 18, 2024 08:21
Investment is one of the best ways to achieve financial freedom. For a beginner there are so many challenges you face. It's hard to know how to get started. Trading on the Cryptocurrency market has really been a life changer for me. I almost gave up on crypto at some point not until saw a recommendation on Elon musk successfully success story and I got a proficient trader/broker Mr Bernie Doran , he gave me all the information required to succeed in trading. I made more profit than I could ever imagine. I'm not here to converse much but to share my testimony; I have made total returns of $20,500.00 from an investment of just $2000.00 within 1 week. Thanks to Mr Bernie I'm really grateful,I have been able to make a great returns trading with his signals and strategies .I urge anyone interested in INVESTMENT to take bold step in investing in the Cryptocurrency Market, he can also help you recover your lost funds, you can reach him on WhatsApp : +1(424) 285-0682 , Telegram : IEBINARYFX or his Gmail : [email protected] tell him I referred you
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku apmeklēšanas pieredzi. Turpinot skatīt mūsu platformu, Jūs automātiski pieņemas un piekrītat šai praksei
Piekrītu