Summarize

Apdrošināt mākslas priekšmetus, īpaši tos, kas atrodas privātajā īpašumā, Latvijā nav izplatīta prakse. Tam ir dažādi iemesli, sākot ar to, ka cilvēki bieži negrib nevienam, arī apdrošināšanas sabiedrībai, radīt savus, iespējams, vērtīgus priekšmetus, vai arī īsti nepievērš uzmanību tādiem "sīkumiem" kā atsevišķu priekšmetu apdrošināšana. Tāpat pastāv arī tehniskās grūtības apdrošināt mākslas priekšmetu: ne visas apdrošināšanas sabiedrības piedāvā šādu pakalpojumu, priekš apdrošināšanas ir jābūt noteiktajiem dokumentiem (iegādes, vērtību apliecinošajiem dokumentiem, utt.), īpašiem drošības pasākumiem, un citiem noteikumiem. Piedāvājam Jums iepazīties ar ArtLaw.club sarunu ar Ritvaru Heniņu, apdrošināšanas sabiedrības ERGO Riska parakstīšanas departamenta direktoru, par viņa praksi mākslas priekšmetu apdrošināšanā, tās noteikumiem un problēmjautājumiem. Sarunu vadīja Irina Oļevska

- Mākslas priekšmetu apdrošināšana ir diezgan problemātiska Latvijā. Daudziem kolekcionāriem ir grūti apdrošināt savus mākslas priekšmetus vai veselas kolekcijas un vēlāk saņemt atlīdzību, ja ar apdrošināšanas objektu notika negadījums. Kādas ir galvenās problēmas?

Apdrošināšanas sabiedrība ERGO mākslas priekšmetus apdrošina saskaņā ar iegādi apliecinošu dokumentu vai mākslas priekšmetu eksperta atzinumu. Jāatzīmē, ka būtiskākā problēma, ar kuru sastopamies praksē, ir tā, ka klientiem nav mākslas priekšmeta iegādi apliecinošā dokumenta, jo vairumā gadījumu šādi priekšmeti ir vai nu mantoti vai dāvināti. Lai noteiktu šādu mantotu vai dāvinātu mākslas priekšmetu vērtību, ir nepieciešams eksperta atzinums, bet Latvijā ir maz speciālistu, kuri būtu pilnvaroti sniegt atzinumu par mākslas priekšmeta vērtību naudas izteiksmē. Uzzinot, ka mākslas priekšmets būs jāvērtē, daļa klientu atsakās no domas par apdrošināšanu, jo nevēlas, ka vēl kāda persona uzzina par viņa īpašumā esošajiem mākslas priekšmetiem, kuru vērtība ļoti iespējams ir ievērojama.

Apdrošinot mākslas priekšmetus, ikviena apdrošināšanas sabiedrība lielu vērībupievērš arī drošības pasākumiem, piemēram, kur priekšmets atrodas, vai objekts tiek apsargāts u.tml. Atkarībā no priekšmeta vērtības, apdrošinājuma ņēmējam var tikt izvirzīti individuāli papildu pienākumi vai drošības prasības.

 

- Pret kādiem riskiem Jūsu sabiedrība apdrošina mākslas priekšmetu?

ERGO piedāvā iespēju mākslas priekšmetus apdrošināt pret uguns riskiem, ūdensvadu avārijām, dabas stihijām, zādzību ar ielaušanos, laupīšanu un vandalismu.

 

- Kāpēc Latvijā netiek piedāvāta īpaši mākslas priekšmetiem piemērota apdrošināšana (piemēram, apdrošināšana pret zaudējumiem, kas rodas no defektiem īpašuma tiesībās (title insurance))?

Katrā valstī brīvās ekonomikas apstākļos pieprasījums diktē piedāvājumu. Acīmredzot līdz šim un arī šobrīd interese no patērētāju puses par šāda veida apdrošināšanu Latvijā nav pietiekama, lai apdrošinātāji izstrādātu šādu apdrošināšanas veidu Latvijā.

 

- Kādi ir kritēriji apdrošināšanas līguma noslēgšanai ar Jūsu sabiedrību? Kādiem dokumentiem, bildēm, citiem priekšnoteikumiem ir jābūt?

Kā jau iepriekš minēju, lai apdrošinātu mākslas priekšmetu, ir nepieciešams zināt mākslas priekšmeta vērtību. Vērtību nosaka, pamatojoties uz mākslas priekšmenta iegādi apliecinošu dokumentu vai arī uz mākslas priekšmetu eksperta atzinumu. Papildus jāatzīmē, ka mākslas priešmetu apdrošināšanā katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, gan nosakot riskus, pret kādiem priekšmets tiek apdrošināts, gan nosakot pašriska summas, nepieciešamos drošības pasākumus un atrunājot citus aspektus, kas katrā no situācijām var būt arī atšķirīgi.

 

- Kā tiek veikta apdrošināšanas objekta (antikvariāta, mākslas darba, iespiedgrafikas, skulptūras, utt.) novērtēšana? Vai pastāv atšķirības atkarībā no priekšmeta veida?

Apdrošināšanas sabiedrību darbinieki nenodarbojas ar mākslas priekšmetu vērtēšanu. Lai noteiktu mākslas priekšmeta kā apdrošināšanas objekta vērtību, ERGO klientam iesaka vērsties pie mākslas priekšmetu eksperta vai atsevišķos gadījumos paši piesaista ekspertu. Vairumā gadījumu apdrošinātājs mākslas priekšmetu ekspertu piesaista situācijās, kad apdrošinātais mākslas priekšmets ir bojāts kādu risku rezultātā, piemēram, ūdensvadu avārijas rezultātā. Šādā situācijā eksperts novērtē kādi bojājumi ir radīti apdrošinātajam māklas priekšmetam.

 

- Vai pastāv apdrošinājuma summas limiti? Kādi, kāpēc, un ar ko to apmēri ir izskaidrojami?

Apdrošinājuma summas apmērs jeb limits ir atkarīgs no tā, vai personai ir vai nav kāds no diviem dokumentiem – mākslas priekšmeta iegādi apliecinošs dokuments un vai mākslas priekšmenta eksperta atzinums jeb vērtējums. Ja personas rīcībā ir kāds no šiem minētajiem dokumentiem, tad apdrošināšanas sabiedrība ERGO piedāvā mākslas priekšmetu apdrošināt par tā pilno vērtību, kas norādīta attiecīgajā dokumentā. Savukārt, ja personas rīcībā nav šāda dokumenta, tad ERGO piedāvā apdrošināt mākslas priekšmetus par limitētu apdrošinājuma summu, proti, saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem maksimālais apdrošinājuma summas limits ir 1500 eiro par vienu mākslas priekšmeta vienību.

 

- Kā tiek noteikts vērtības samazinājums apdrošināšanas gadījumos? Kā ir izrēķināma/izmaksājama zaudējuma kompensācija šādos gadījumos?

Apdrošināšanas sabiedrība ERGO nenosaka vērtības samazinājumu mākslas priekšmetiem. To var izdarīt tikai mākslas priekšmetu eksperts. Kā jau iepriekš minēju, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ERGO vajadzības gadījumā piesaista mākslas priekšmetu ekspertu, kurš var sniegt profesionālu atzinumu par radītiem bojājumiem, to iespējamu vai neiespējamu novēršanu.

 

- Kurā valstī, jūsuprāt, ir pozitīvāka pieredze un attīstītāks/draudzīgāks tiesisks regulējums mākslas priekšmetu apdrošināšanai?

Mākslas priekšmetu apdrošināšana gan attīstītāka un noteikti arī plašāk izplatīta nekā pie mums ir gan Rietumeiropas valstīs, gan ASV. Tomēr neesam veikuši atsevišķu pētījumu, lai vērtētu tiesisko regulējumu šajā jomā citās valstīs.

 

- Kāds būtu Jūsu ieteikums mākslas priekšmetu īpašniekiem (valdītājiem), lai atvieglotu un padarītu pieejamāku viņu mākslas priekšmetu apdrošināšanu?

No savas puses mākslas priekšmetu īpašniekiem es ieteiktu noteikti saglabāt priekšmetu iegādes dokumentus, turklāt pievērst uzmanību arī tam, cik drošā vietā tiek uzglabāti šie dokumenti, lai zaudējuma gadījumā šie dokumenti būtu pieejami un tos varētu uzrādīt apdrošinātājam. Un, protams, noteikti arī pašiem rūpēties par savu mākslas priekšmetu drošību, nepaļaujoties uz bieži dzirdētu frāzi no daudziem cilvēkiem: „Ar mani jau nekad nekas nav noticis!“

Komentāri: 0
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku apmeklēšanas pieredzi. Turpinot skatīt mūsu platformu, Jūs automātiski pieņemas un piekrītat šai praksei
Piekrītu