Summarize

Saskaņā ar Eiropas Komisijas informāciju, kā daļu no ES stratēģijas organizētās noziedzības apkarošanai, Komisija ir pieņēmusi rīcības plānu kultūras preču nelikumīgas apgrozības apkarošanai 2022.-2025. gadam, lai novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu kultūras mantojumu.

Aicinājums iesniegt pierādījumus un atsauksmes par šo iniciatīvu ir atvērts no 2022. gada 6. maija līdz 2022. gada 3. jūnijam: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13352-Trafficking- in-cultural-goods-EU-action-plan_lv savukārt

konsultāciju periods ar dažādām ieinteresētajām personām būs atvērts no 2022. gada 20. maija līdz 2022. gada 15. jūlijam: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13352-Trafficking-in- kultūras-preces-ES-rīcības plāns/sabiedriskā-konsultācija_lv

 

Eiropas Komisija aicina visas iesaistītās puses, tostarp:

ES un valsts līmeņa tiesībaizsardzības iestādes
muitas iestādes
tiesu iestādes
valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, kas ir atbildīgas par kultūras mantojuma aizsardzību (piemēram, kultūras ministrijas, valsts vai reģionālās administrācijas un starptautiskās struktūras)
muzejus un kultūras mantojuma institūcijas
pārdevējus (tostarp galerijas, kultūras un mākslas gadatirgus, izsoļu namus)
mākslas konsultantus un padomdevējus, starpniekus, tiešsaistes pakalpojumu sniedzējus
apdrošināšanas kompānijas
privātos pircējus un īpašniekus
pārstāvošās grupas
apmainīties ar viedokļiem, argumentiem un analīzi, lai nodrošinātu, ka Komisija pārskatāmā un līdzdarbības veidā izmanto vispusīgu ieinteresēto personu informāciju attiecībā uz attiecīgajiem riskiem, nepilnībām un saistītajiem pasākumiem, kas ir nepieciešami ES līmenī.

Komentāri: 0
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku apmeklēšanas pieredzi. Turpinot skatīt mūsu platformu, Jūs automātiski pieņemas un piekrītat šai praksei
Piekrītu