Summarize

UNESCO, kā arī citas starptautiskās institūcijas, ir izstādājušas virkni dokumentu, kas veltīti prettiesisko darbību ar kultūras priekšmetiem novēršanai. Šeit mēs minām svarīgākos no tiem as norādi uz pieejamajām redakcijām svešvalodās un Latviešu valodā:

  • UNESCO Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu.

UNESCO 1970 Konvencijas oficiālais teksts visās 6 ANO valodās ir pieejams šeit (skat. sadaļu pa labi "other links", kur dokumentu var lejuplādēt dažādās valodās): http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/text-of-the-convention/

Tas varētu interesēt tiem, kuri strādā ar tekstiem un terminiem angļu, franču un krievu valodā

UNESCO 1970 Konvencijas oficiālais teksts un likums latviešu valodā ir pieejami šeit: https://vestnesis.lv/op/2018/225.34

Latvija ratificēja UNESCO 1970 Konvenciju 2018.gada novembrī. Sīkāk skat. šeit: https://artlaw.club/lv/jaunumi/latvija-ratifice-unesco-1970-un-unidroit-1995-konvencijas

Vadlīnijas pieejamas tikai angļu un franču valodā.

Noteikumi ir pieejami angļu, franču un spāņu valodā.

Turpat, sadaļā "Legal and practical instruments", var atrast arī citus noteikumus un līgumprojektus, kas saistīti ar kultūras priekšmetu īpašumtiesībām vai apriti internetā.

Platformā ir paskaidrots, kas ir šis standarts un kā to veidot. Platformā var atrast arī daudz vērtīgu publikāciju un rokasgrāmatu, kas saistītas ne tikai ar pašu standartu, bet arī ar kultūras priekšmetu apriti.

Kodeksa teksts ir pieejams vairākās valodās, t.sk. angļu, franču un spāņu valodā.

Rokasgrāmatas ir rakstītas ļoti vienkāršā valodā un ir tulkotas gan ANO valodās, gan vairākās citās valodās.

Viena no rokasgrāmatām - Sakrālā mantojuma aizsardzības rokasgrāmata ir pieejama latviski šeit: https://artlaw.club/lv/materiali/sakrala-mantojuma-aizsardzibas-nodrosinasana-lv

  • UNESCO izeidota kultūras likumu un normatīvu datubāze, kurā pieejami dalībvalstu svešvalodās tulkotie normatīvi, kas saistīti ar kultūras nozari: http://www.unesco.org/culture/natlaws/

Ir jābūt uzmanīgiem ar ievietoto dokumentu redakciju, jo ne visi normatīvie akti tiek atjaunoti laicīgi.

Teksts latviešu valodā ir piejams šeit: http://www.unesco.lv/files/muzeji_final_32320909.docx

Teksts latviešu valodā ir pieejams šeit: http://www.unesco.lv/files/Ieteikums_par_dokumentara_mantojuma_saglabasanu_un_piekluvi_tam_tostarp_digitala_formatadocx_981f02cb.pdf

 

ArtLaw.club pateicas Ievai Švarcai, UNESCO Latvija Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītājai, par šī materiāla sagatavošanu

Komentāri: 0
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku apmeklēšanas pieredzi. Turpinot skatīt mūsu platformu, Jūs automātiski pieņemas un piekrītat šai praksei
Piekrītu