Summarize

Novembrī Saeima ir pieņēmusi likumu par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, ar kuru konvencija tika pieņemta un apstiprināta. Likums stājās spēkā 2020.gada 1.decembrī.

Konvencijas mērķis ir novērst un apkarot kultūras vērtību nelikumīgu tirdzniecību un iznīcināšanu, kas ietilpst Eiropas Padomes darbībā cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Konvencija ir atvērta parakstīšanai jebkurai pasaules valstij. Lai stātos spēkā tai ir nepieciešamas vismaz 5 ratifikācijas, no kurām vismaz 3 ir jābūt no Eiropas Padomes dalībvalstīm. Šobrīd konvenciju ir parakstījušas 9 valstis, kuras vēl nav to ratificējušās, un 3 valstis, kuras ir ratificējušās konvenciju (tajā skaitā Latvija, Kipra un Meksika).

Pilnu konvencijas tekstu un Latvijas likumu par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām var atrast šeit: https://likumi.lv/ta/id/318751-par-eiropas-padomes-konvenciju-par-noziedzigiem-nodarijumiem-kas-saistiti-ar-kulturas-vertibam 

Komentāri: 0
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums labāku apmeklēšanas pieredzi. Turpinot skatīt mūsu platformu, Jūs automātiski pieņemas un piekrītat šai praksei
Piekrītu